Wyszukano 501 haseł

Wprowadzenie, sem II, Mechanika Techniczna od łukasza
Oznaczenia 3.0.Przyjęte oznaczenia i podstawowe wzory: Momenty bezwładności figur płaskich (0xy)- osie centralne (O12)-osie główne centralne y (I+I) −II2I=xy+xy+I22 1 122xy(I+I) −II2I=xy−xy+I2x 222xytg...

Wprowadzenie Matlab Simulink, WIEDZA, ATH, Matlab
SYGNAýY, SYSTEMY, STEROWANIE Wprowadzenie:Matlab,SimulinkA. MATLAB DlaobiektuciągłegootransmitancjiK(s)=k( 2T < ):(+sT1 sT)(1+)2Analizaukładuotwartego:1.WprowadzićtransmitancjęK(s).(tf)...

Wprowadzenie do psychopatologii rozumiejącej, PSYCHOLOGIA, Psychologia, psychologiiiiiii, psychopatologia
W tytule artykułu, w odniesieniu do psychopatologii, znalazło się słowo "rozumiejąca". "Psychopatologia rozumiejąca", a więc kładąca nacisk na czysto psychologicznemechanizmy leżące u podłoża poszczególnych zaburzeń, dążąca do zrozumienia...

Wprowadzenie do finansow przedsiebiorstwa, szkoła, Jaworski, Jaworski, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW JAWORSKI
WPROWADZENIE DO FINANSÓW PRZEDSIĦBIORSTWDefinicje: 1.Przedsiħbiorstwo to zespół ludzi uprawiajĢcy w sposób systematyczny działalnoĻęzarobkowĢ. (O.Lange). Przedsiħbiorstwo to jednostka gospodarcza, działajĢca na własny rachunek w celu...

Wpływ antygenów Trichophyton rubrum na wydzielanie cytokin, Immunologia, Immunologia
Prace pogl¹doweMikol. Lek. 2000, 7 (1): 35-44 ISSN 1232-986XWp³yw antygenów Trichophyton rubrum na wydzielanie cytokin:IL-2, IFN-g, IL-1 i TNFInfluence of Trichophyton rubrum antigens on secretion of cytokines: IL-2, IFN-g, IL-1 and TNFAnita Hryncewicz-Gwód,...

Wprowadzenie(2), Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Wytrzymałość Materiałów I, Wytrzymałość
WYTRZYMAýOĺĘMATERIAýìWRok akademicki 2005/2006Prof.dr hab.inŇ. Tadeusz BurczyıskiKatedra WytrzymaþoĻci Materiaþw i Metod Komputerowych MechanikiWydziaþ Mechaniczny Technologicznypokj 102e-mail: Tadeusz.Burczynski@polsl.pltel....

Wprowadzenie do programowania w języku C, Studia PWR, Programowanie w C
Wprowadzenie do programowania w języku Cw języku CCzęść pierwszaŁagodny startAutorRoman SimińskiKontaktsiminski@us.edu.plwww.us.edu.pl/~siminskiNiniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi...

Wpyw czynnikw, sggw żywienie człowieka, biochemia
Czynniki warunkujĢce aktywnoĻęenzymów na przykładzie fosfatazy kwaĻnej (EC 3.1.3.2 – fosfohydrolaza monoestrów ortofosforanowych kwaĻne opimum). Cel ęwiczenia Celem ęwiczenia jest wykazanie, na przykładzie fosfatazy kwaĻnej, Ňe takie czynniki...

Wpisy z praktyk, Polibuda, Semestr VII
Witam! Byłem dzisiaj (piątek, 17.12.2010) u doktora Oziemskiego w celu złożenia zaświadczeń i sprawozdania z praktyk. Pytałem o możliwość otrzymania wpisu, jednak oczywiście nie mogłem go odebrać ze względu na brak dostępu do EKS. Doktor Oziemski...

Wpływ dodatków pochodzenia roślinnego na wybraną cechę sensoryczną serków twarogowych, technologia żywności, Technologia mleczarska
NaukaPrzyrodaTechnologie2009Tom 3Zeszyt 4Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright ©Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu JADWIGA STANKIEWICZ,IZABELA STEINKA,MONIKA GRAJEWSKAKatedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa Akademia Morska...

Wprowadzenie do psychopatologii rozumiejącej(1), Studia z psychologii, Psychopatologia
W tytule artykułu, w odniesieniu do psychopatologii, znalazło się słowo "rozumiejąca". "Psychopatologia rozumiejąca", a więc kładąca nacisk na czysto psychologicznemechanizmy leżące u podłoża poszczególnych zaburzeń, dążąca do zrozumienia...

Wp³yw zaburzeñ metabolicznych u krów ciê¿arnych na stan zdro(1), IV rok, Artykuły zwierzęta gospodarskie
ROZRÓD – MATKA – NOWORODEKWETERYNARIAW PRAKTYCEprof. dr hab. Józef Nicpoń, dr n. wet. Ryszard Mordak Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu Choroby młodych...

Wprowadzenie matlab, AGH WIMIR AiR, Semestr 3, Metody numeryczne
WYKŁAD 2 TEMAT Wprowadzenie do środowiska Matlab r inż. Tomasz Klekiel Uniwersytet Zielonogórski ydział Mechaniczny Zakład BioinżynieriiSTRUKTURA DANYCH Matlabjest środowiskiem wyposażonym w interpreter instrukcji. Instrukcje działają na...

Wplyw azotanow i azotynow na organizm ludzi i zwierzat, OGRODNICTWO UP WRO, II rok OGR, III sem, PODSTAWY NAWOŻENIA, I kolokwium
www.agronom-polski.plŹródła azotanów i azotynów w pożywieniuAzotany są naturalnymi składnikami roślin są obecne także w wodzie, produktach spożywczych konsumowanych przez ludzi oraz w paszach dla zwierząt.Dzienne spożycie azotanów w diecie...

Wpływ mrożenia międzyproduktów piekarskich na jakośc gotowego wyrobu, technologia żywności, piekarstwo i cukiernictwo
YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 2 (47) Supl., 314 - 324 MAŁGORZATA SOBCZYK WPŁYW MROENIA MIDZYPRODUKTÓW PIEKARSKICH NA JAKOGOTOWEGO WYROBU S t r e s z c z e n i e Celem pracy było okrelenie wpływu mroenia ciasta na jakogotowego wyrobu. Materiałem dowiadczalnym...

Wprowadzenie.Hist.Zag.10-11, wstęp do psychologii w
Prof. dr hab. Ryszard Stachowski Psychologia, Irok, tryb dziennyInstytut PsychologiiUniwersytet im. Adama Mickiewiczaw PoznaniuZagadnienia do egzaminu z przedmiotuWprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznejRok akademicki...

Wpływ grzybów domowych na wytrzymałość konstrukcji drewnianych, Drewno i konstrukcje drewniane, Technologia
//-->www.lech-bud.orgWpływ grzybów domowych na wytrzymałość konstrukcji drewnianych.WstępOcena stopnia degradacji drewna w konstrukcjach przez grzyby domowe należy dotrudniejszych i odpowiedzialnych problemów mykologii budowlanej. Podjęcie...

Wprowadzenie, BHP dokumenty PDF, Ratownictwo Medyczne
WprowadzenieJerry P. NolanMine˛ło ju˙ 5 lat od chwili publikacji Wytycznych2000 Resuscytacji Kra˛˙eniowo-Oddechowejoraz Do-ra´nego Poste˛powania w Zaburzeniach Kra˛˙enia[1].Europejska Rada Resuscytacji (ERC), opieraja˛c sie˛na własnych...

Wprowadzenie Do Scilaba, Dokumenty i opracowania, Matematyka, Opracowania o Scilab, Opracowania PDF o Scilab
...

Wprowadzenie do ekonomii, Studia, 2sem FiR, materiały, mikroekonomia
Uwaga to tylko wybrane zagadnienia – pełny tekst dostępny był na wykładzie Wykład 1. Wprowadzenie, dr Joanna NowickaPlan wykładów Literatura podstawowa i dodatkowa Program wykładu Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem zachowania i ekonomicznych...

WprowadzenieR, Matematyka wyższa
Wprowadzeniedo±rodowiskaRŁukaszKomsta21sierpnia2004Spistre±ci1Wst¦p32Pierwszekroki 32.1Najprostszeobliczenia.................................. 42.2Przykładyoperacjinawektorach...............................Strona 1 / 241 , 2, 3, 4, 5 ... 24
Szablon by Sliffka (© Doświadczenie uczy nas , że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótka drogę.)